Fotbollsföreningar

I mindre orter i Sverige så finns det i regel inte speciellt mycket mer än skolgång från första till nionde klass, en fritidsgård, en eller ett par pizzerior medelst uteställe, samt en större industri. Sen finns det också en idrotts- och fotbollsförening. Fotbollen finns alltid, vars man än kommer. 

Vikten av att ha en förening på orten

Man skall inte underskatta vikten av en fotbollsförening på en liten ort i vårt teoriexempel. Vi kan dra en parallell till många andra platser på jorden där förhållandena är långt mycket sämre än den lilla industriorten. Runtom i världen så räddar fotbollen ungdomar från värre misär än det annars kunde varit. Ungdomar får lära sig om sammanhållning, samarbete och att respektera de olikheter som finns i gruppen. En slags uppfostran helt enkelt.I vår teoretiska industriort så finns det ingen social misär förutom att ungdomar lever rövare på byn om kvällar och nätter. Och det beror som sagt på att det inte finns så mycket annat att göra förutom det, eller idrotten och framförallt fotbollen då. Men utan att sticka ut hakan för mycket, så är det så att de som tidigt blir med i en föreningsgemenskap mer sällan hamnar i diverse trubbel i ung ålder.

Idrottsrörelsen

Det finns faktiskt mer än bara teoretiska antageleser till detta. Den svenska idrottsrörelsen som är en av folkrörelserna. Idrottsrörelsen har kommit att stå för en social uppfostran och hållit människor ifrån missbruk. 1971 så var idrottsrörelsen inblandad i det som kommit att bli en klassisk svensk folkhälsokampanj. Alkoholmissbruket i landet hade vuxit till alltför höga nivåer och därför lanserades kampanjen ”Spola kröken”, som hade för avsikt att lära människor att få en sundare syn på drickande och att hålla det på en måttlig nivå. Till exempel de lokala fotbollsföreningarna blev således en kanal att nå ut till innevånarna med.