Cykla för din hälsa – och för miljön

Av av Tony Bengtsson

Två av de största problemen i det moderna samhället är att många inte får tillräckligt med motion, och att vårt levnadssätt har en skadlig påverkan på miljön. En faktor som har stor negativ inverkan på miljön är den mängd bilkörning som förekommer varje dag. Som tur är finns en möjlighet att motverka båda dessa problem samtidigt: att cykla!

Motion är viktigt för din hälsa

Att du rör på dig är livsviktigt för din hälsa. Regelbunden motion gör dig friskare och ger dig mer energi. Det har till och med en positiv inverkan på din mentala hälsa. Många upplever att de inte har tillräckligt med tid i sin vardag för att få den motion de behöver, samtidigt som de känner att de lägger mycket tid på att ta sig runt. Ta vara på den här tiden genom att ta dig runt via cykel!

Idag kör svenskarna mer bil än någonsin tidigare. Utsläppen från vårt bilkörande påverkar dessvärre miljön och klimatet negativt. En del av kampen mot klimatförändring består av att utveckla bilar som har mindre miljöpåverkan, men bilar kan aldrig bli helt miljövänliga. Vi måste också minska vårt bilkörande. Köp något passande för att investera i miljövänlig transport. Skaffa dig en cykel!